liczba produktów: 0
wartość zakupów: 0
 
Geowłokniny PP WIG
 
         Proces igłowania włóknin WIG polega na dwustronnym przekłuwaniu specjalnymi igłami (10000 szt./m2). Powoduje to, że poszczególne włókna w runie są między sobą przeciągane i łączone. W ten sposób wytworzona włóknina charakteryzuje się:
 • sprężystą i porowatą strukturą, poddana naprężeniom może przenosić obciążenia na dużej płaszczyźnie, giętkością;
 • łatwością przyjmowania kształtów podłoża;
 • wytrzymałością na rozciąganie, rozdzieranie i przebicie, ich szorstka powierzchnia ułatwia współpracę z gruntem i materiałami budowlanymi, jednocześnie nie tamuje wody.
Włókniny igłowane wykonane z włókien PP lub PES wykazują wysoką odporność na działanie kwasów, zasad, paliw płynnych, rozpuszczalników, jak również środowiska naturalnego (grzyby, pleśnie) nie będąc jednocześnie dla niego szkodliwym.

Funkcje geowłóknin WIG
 • wzmacniająca – funkcja ta polega na przyjęciu przez geowłókninę części obciążenia pochodzącego z obszaru ponad geowłókniną. Wzmacnianiem jest objęte rodzime podłoże gruntowe lub nasypowe obiektów budowlanych.
 • ochronna – geowłóknina jest warstwą przejmującą oddziaływania ośrodka agresywnego w całości lub takiej części, aby zabezpieczyć ośrodek chroniony. Do mechanicznych oddziaływań można zaliczyć: działanie wiatru i wody, fal wodnych, okruchów skalnych, perforacja.
 • drenażowa – funkcja drenażowa polega na umożliwieniu przepływu wody zapobiegając jednocześnie zamuleniu systemu drenarskiego poprzez stałe cząstki gruntu.
 • izolująca – w połączeniu z nieprzepuszczalnym kompozytem funkcjonowanie geowłókniny jako materiału izolującego jest związane z uniemożliwieniem grawitacyjnego przepływu płynnego medium w kierunku prostopadłym do powierzchni geowłókniny. Cechą charakterystyczną jest tu występowanie wody jedynie po jednej stronie.

  Zastosowanie:
 • zbrojenie hydroizolacji, bandaże izolacyjne do rur, osłona drenów, pokrycia dachowe ("zielone dachy");
 • systemy drenarskie, odwodnienia (drogi, nasypy, drogi tymczasowe, parkingi, place manewrowe, wały przeciwpowodziowe) – włóknin mają doskonałe właściwości separacyjne, filtracyjne i wodoprzepuszczalne pod obciążeniem, zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej;
 • zbrojenie i renowacja nawierzchni drogowych;
 • filtracja, separacja i wzmocnienia podłoża;
 • separacja i wzmocnienie w przypadku budowy lotnisk, torowisk czy dróg – ze względu na to, że warstwa podłoża jest poddawana naprężeniom wynikającym z ich użytkowania oraz oddziaływaniu czynników atmosferycznych;
 • jako filtracja przy budowie tam, zbiorników wodnych, regulacji rzek i innych pracach z zakresu hydroinżynierii. Utrzymują one skutecznie grunt pod geosiatkami lub/i georusztami w przypadku budowy nasypów czy też umacnianiu skarp;
 • w budowie ciągów komunikacyjnych – celem wzmacniania podłoża oraz separacji różnych warstw gruntu;
 • w budowie i rekonstrukcji trakcji kolejowych - celem zapewnienia stabilności i właściwej geometrii torów;
 • jako ochrona pod budową stacji paliw i wysypisk śmieci - celem ochrony uszczelnień z geomembran przed uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo służą do drenażu ścieków i gazów powstające na powierzchni wysypisk śmieci.
 • w systemach drenarskich, chodnikach, bieżniach - wszędzie tam gdzie chce się zapobiec mieszaniu ze sobą materiałów o różnych właściwościach i parametrach;
 • wzmocnienie konstrukcji i stabilizacji podłoża;
 • w budowach tuneli;
 • w zastosowaniach przydomowych (budowa dróg, ścieżek, tarasów);
 • drenaż opaskowy wokół elewacji domu, drenaż piwnic;
 • chroni instalację drenarską wokół budynku przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zamuleniem
Do pobrania:

parametry techniczne włóknin WIG
 BEZPIECZNE ZAKUPY
Gwarancja
Zwroty
Reklamacje
O FOLIACH
FAQ
Porady
PRZYDATNE INFORMACJE
Sieć dystrybucji
Linki